.:Babili is Simulakr:.

Yeni Şeyler ya da Yeniden Yapılanma Üzerine.

dijital pazarlama için arşiv

Bazen Dijital Pazarlama Bazen Dijital Terör

Dijital pazarlama çalışmaları yabancı kaynakların hegemonyasında devam ediyor ve çalışmalara bakıldığında özgün girişimler yok denecek kadar az. Ancak son dönemdeki bir örnek beni şaşırtmayı başardı.

Ülkemizin sosyo politik ve sosyo ekonomik göstergeleri çok karışık. Bir bölgede yaşayan insanların profillerini tam anlamıyla kestirmek; pazarlama veya pr çalışmalarını kanalize etmek çok zor. Genel etken bu olsa da tek etken bu değil. Siyasi kaygılar, bölgesel çatışmalar ve etnik sürtüşmeler harcama alışkanlıklarını hiç bu kadar etkilememişti.

Bir özel banka aracılığıyla yaptırdığım özel emeklilik fonu girişimimle başlayan mecaram henüz sonlanmadı. Bir şekilde bu poliçeyi imzaladığımı öğrenen fırsatçılar durmaksızın saldırmaya devam ediyor. Son olarak facebook üzerinden gelen bir mesajda bir şirket; son dönemdeki bölgesel çatışmalar ve kaza ölümlerinin artması üzerine geliştirdikleri bir sistemi tanıtıyor ve dijital pazarlama çalışmalarında bu bölgesel ve siyasal gelişmeleri sosyal medya pazarlaması’nın gündemine alıyor.

“Siz de ölebilirsiniz” diyorlar.